Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1184/30-7-2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1082/2016

Αριθμ. ΠΟΛ 1184

ΦΕΚ Β 2074/30-7-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!