ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1220/13-12-2012 Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδιακασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1001/2018

ΠΟΛ. 1220

ΦΕΚ Β 3517/31-12-2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!