Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1080610 ΕΞ 22-05-2014 Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84  
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο:210.3375315-6 
FAX:210.3375001 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 

Αρ.Πρωτ.: Δ12Α 1080610 ΕΞ 2014 

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης ακινήτου στο Ε1 και στο Ε2 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
Σχετ: 25/4/2014 e-mail από Δ/νση Κεφαλαίου 

Αναφορικά με την υποχρέωση δήλωσης ακινήτων στα έντυπα Ε1 και Ε2 και σύμφωνα το από 25/4/2014 e-mail το οποίο περιήλθε στην Διεύθυνση μας από την Διεύθυνση Κεφαλαίου- τμήμα ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ σχετικά με θέματα αρμοδιότητας μας, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου Ε2 καταχωρούνται σε αυτό όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου ή εισοδηματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει κενό όλο το χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ. Διευκρινίζεται ότι από τα μη οικοδομημένα ακίνητα γράφονται μόνο εκείνα που αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό. Στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή ιδιόχρηση οικοδομής που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, και ανακατασκευάζεται, στην στήλη 2, εκτός από τα στοιχεία της τοποθεσίας, αναγράφονται σε παρένθεση οι λέξεις «διατηρητέο ανακατασκευασμένο». 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου ο φορολογούμενος να τύχει της απαλλαγής του ΕΕΤΑ δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας. Σε κάθε περίπτωση όμως για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 23-34 του Ν. 4174/2013 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
Ο Διευθυντής 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!