Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1072191 ΕΞ 8-5-2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μ. Φίλιππα, 
Τηλέφωνο:210 3375317, 318 
FAX:210 3375001

Αθήνα 8 Μαίου 2014 

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1072191 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ:Υπουργείο Εσωτερικών 
Σταδίου 27 
101 83 Αθήνα 

ΚΟΙΝ.:Δήμος Ζίτσας 
Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Ελεούσα 
45445 
Ιωάννινα 

ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν Δήμαρχοι Αντιδήμαρχοι » 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 2/85127/0022/22-11-2012 Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κοινοποιήθηκαν οι μισθολογικές διατάξεις μεταξύ των οποίων και οι αποδοχές που καταβάλλονται στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού όπως ισχύουν από 1-1-2013. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) γιατί οι αμοιβές αυτές προέρχονται από αντιμισθία που καταβάλλει ο εκάστοτε δήμος ύστερα από Απόφαση Υπουργού που ορίζει τις αποδοχές των ανωτέρω οργάνων. 

4. Σύμφωνα από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α). 

5. Με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α') το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ημερομισθίων και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!