Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Δ 1052603 ΕΞ 27-3-2014 Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Ματσούκη
Τηλέφωνο : 210 – 3375928
FAX :210 – 3375354

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1052603 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2014.

Με τις διατάξεις του άρθ. 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως αρμόδιας αρχής, να ενημερώνει τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης). Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η FATF, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρησιμοποίησή του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας που έλαβε χώρα στο Παρίσι, εξέδωσε στις 14 Φεβρουαρίου 2014 δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Α. Το πρώτο έγγραφο αποτελεί τη Δημόσια Ανακοίνωση της FATF (FATF Public Statement) αναφορικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή :

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Public-Statement-14-February-2014.pdf

Στο πρώτο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης, η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα με σκοπό την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους σημαντικούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εμφανίζουν το Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Στο δεύτερο μέρος της Δημόσιας Ανακοίνωσης προσδιορίζονται οι χώρες, οι οποίες είτε δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών τους αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, είτε δεν έχουν δεσμευτεί επίσημα στην υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF, ως εξής: Αλγερία, Εκουαδόρ, Αιθιοπία, Ινδονησία, Μυανμάρ, Πακιστάν, Συρία, Τουρκία, και Υεμένη. Η FATF καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αδυναμίες που εμφανίζει καθεμιά από τις ανωτέρω χώρες.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Ανακοίνωση, οι χώρες Κένυα και Τανζανία αναφέρονται στο έγγραφο της FATF αναφορικά με τη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF, λόγω της προόδου που έχουν παρουσιάσει στο σχετικό σχέδιο δράσης τους, που συμφωνήθηκε σε συνεργασία με τη FATF.

Ειδικότερα, όσον αφορά την Τουρκία, εξακολουθεί να σημειώνει βήματα προόδου, σύμφωνα και με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Η FATF χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η εν λόγω χώρα στη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα της FATF αναφορικά με την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο στην Τουρκία για τον εντοπισμό και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων τρομοκρατών. Η FATF ενθαρρύνει την Τουρκία να αντιμετωπίσει τις εναπομείνασες στρατηγικές αδυναμίες της και να συνεχίσει την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Β. Το δεύτερο έγγραφο αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF ως προς το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο (Improving Global AML/CTF Compliance: on-going process - 14 Φεβρουαρίου 2014) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της FATF (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Compliance-14-February-2014.pdf

Στο έγγραφο αυτό προσδιορίζονται οι χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επομένως αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά έχουν δεσμευτεί επίσημα για την υλοποίηση ενός σχετικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τη FATF. Οι χώρες αυτές είναι: Αλβανία, Αγκόλα, Αργεντινή, Κούβα, Ιράκ, Κένυα, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Δημοκρατία του Λάος, Μογγολία, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νικαράγουα, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Σουδάν, Τατζικιστάν, Τανζανία, Ουγκάντα και Ζιμπάμπουε. Η FATF προτρέπει τις ανωτέρω χώρες να εφαρμόσουν πιστά και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος τα συμφωνηθέντα Σχέδια Δράσης, ενώ καλεί τα μέλη της να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο για καθεμιά από αυτές. Η FATF δεν έχει αξιολογήσει πολλές χώρες ως προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ενώ συνεχίζει, σε συνεχή βάση, να προσθέτει χώρες που θέτουν κινδύνους στο σύστημα.

Στο έγγραφο αναφέρεται, επίσης, ότι οι χώρες Αφγανιστάν και Καμπότζη δεν έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχουν συμφωνήσει με FATF και δεν έχουν αντιμετωπίσει πολλά θέματα που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης. Εάν οι χώρες αυτές δεν λάβουν επαρκή μέτρα εφαρμογής του σχεδίου δράσης τους μέχρι τον Ιούνιο 2014, τότε η FATF θα τις χαρακτηρίσει ως μη συμμορφούμενες και θα καλέσει τα μέλη της να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από τις ελλείψεις των ανωτέρω χωρών.

Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι χώρες Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαγκλαντές και Βιετνάμ δε θα υπόκεινται πλέον στη διαρκή διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης που εφαρμόζει η FATF, λόγω της σημαντικής προόδου που έχουν σημειώσει ως προς την υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθ. 19 του ν. 3691/2008 σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής από τα υπόχρεα πρόσωπα μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω έγγραφα της FATF και παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας – υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθ. 6, παρ. 2 του ν. 3691/2008), με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση σας τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν τις ως άνω διατάξεις.

Τέλος, οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν Τμήμα Ελέγχου και τα Ελεγκτικά Κέντρα καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητάς τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν για αυτά από τον ν.3691/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!