Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 4-4-2014 Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.:
Καρ. Σερβίας 8 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
FAX:2103375834
e-mail:d13.e9@yo.svzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Αθήνα, 4 - 4- 2014
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1057479 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:

Θέμα: Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Σε απάντηση της επιστολής σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την περίπτωση (5) της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στη βάση πληροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α'62).

Με την ίδια διάταξη προβλεπόταν η υποχρέωση των δήμων όλης της χώρας να ελέγξουν αν, στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, να προβούν σε διόρθωσή τους με την αποστολή των νέων στοιχείων στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ 1080/2014 (ΦΕΚ 750 Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα των Δήμων, με τις οριζόμενες σε αυτήν προϋποθέσεις .
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!