Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/19-03-2014 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΠΟΛ. 1080

ΦΕΚ Β 750/26-3-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!