Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1192213 ΕΞ 13-12-2013 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
14η
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών 
& Ειδικά Καθεστώτα» 

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Α. Γκότση 
Τηλέφωνο : 210- 3645848 
Fax : 210- 3645413 
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 13.12.2013 
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1192213 ΕΞ 2013 
Πρωτ. Εισ.: ………………… 
ΠΡΟΣ: Δήμο …………………….

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ο Δήμος ………………………. οφείλει σε δικηγόρο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ που προέκυψε από παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες, σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία και νυν συνταξιούχο. Τίθεται το ερώτημα πως θα αποδοθεί στο Δημόσιο ο αναλογούν Φ.Π.Α. δεδομένου ότι ο δικηγόρος έχει συνταξιοδοτηθεί και έχει προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών. Σύμφωνα με το Δ15Β 1156110/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ο Δήμος οφείλει να εκδώσει απόδειξη δαπάνης με την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο.

Στην περίπτωση αυτή, εαν η καταβολή της αμοιβής πραγματοποιείται με έκδοση απόδειξης δαπάνης, η καταβολή του συμπεριλαμβανόμενου στην αμοιβή και οφειλόμενου στο δημόσιο ΦΠΑ πραγματοποιείται με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον δικαιούχο.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να εξοφλήσει τον εν λόγω επιτηδευματία, μετά τη προσκόμιση αντιγράφου της έκτακτης δήλωσης από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Δημόσιο.

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Βασιλική Τάτση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!