Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΒ5004500 ΕΞ 19-2-2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του νόμου 4235/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
Τμήμα Β΄ - Φορολογίας Καπνού 
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος 
Τηλέφωνο : 210-6987429 
FAX : 210-6987408 
Ε-mail : finexcis@otenet.gr

ΑΔΑ: ΒΙΕ7Η-3ΙΜ

ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ: 305.3 


Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΒ5004500ΕΞ2014 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του νόμου 4235/2014».

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄αρ.πρωτ.ΔΕΦΚΒ5000987ΕΞ2014/14.01.2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής της Υπηρεσίας μας, σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.32/Α΄/11-02-2014, ) και σας πληροφορούμε ότι οι ρυθμίσεις που επήλθαν στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών βάσει του ανωτέρω άρθρου καθώς και οι σχετικές διευκρινήσεις εφαρμογής τους, έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!