Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1190635 ΕΞ 11-12-2013 ΕΕΤΗΔΕ-Αποξήλωση του μετρητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103375891
FAX: 2103375834
e-mail:d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Αθήνα, 11-12-2013

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1190635 ΕΞ2013

ΠΡΟΣ: Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝ.:……………………

Θέμα: ΕΕΤΗΔΕ-Αποξήλωση του μετρητή.

Σχετ.: Το αριθ.πρωτ.169408/37276/2013 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη.

Ο προσδιορισμός της χρήσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας λαμβάνεται από το πεδίο του Κωδικού Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011, για το έτος 2011 και κατά την 31η Μαρτίου 2012 για το έτος 2012.

Στις περιπτώσεις που κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες οι παροχές ρεύματος ήταν μη ενεργές, συνεπεία διακοπής, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για διακοπή της σύμβασής του με τη ΔΕΗ είτε με αποξήλωση του μετρητή και όχι συνεπεία οφειλών του καταναλωτή προς τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, τότε και μόνο δεν γίνεται χρέωση του ΕΕΤΗΔΕ.

Αν ωστόσο, εκ παραδρομής έχει υπολογιστεί το τέλος για τις μη ηλεκτροδοτούμενες αυτές παροχές, για το έτος 2011 ή 2012 είτε και για τα δύο έτη, παρότι οι καταναλωτές είχαν αιτηθεί έγκαιρα (πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες) τη διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην αρμόδια, για τη φορολογία εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ότι με δική της υπαιτιότητα δεν ενημερώθηκε το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να τους επιστραφεί το καταβληθέν ποσό για το τέλος ή να διαγραφεί σε περίπτωση μη πληρωμής του.

Από τις σχετικές βεβαιώσεις της ΔΕΗ που επισυνάπτονται στο σχετικό αίτημα της κας …………….., προκύπτει ότι η παροχή ρεύματος για το ακίνητό της διακόπηκε μετά από δική της αίτηση την 5-7-2011 και αποξηλώθηκε την 30-8-2011, ενώ η ενημέρωση της βάσης πληροφοριών της ΔΕΗ έγινε μεταγενέστερα της 17-9-2011 λόγω υπαιτιότητάς της.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείστε για τις δικές της άμεσες περαιτέρω ενέργειες, με την υπόδειξη να αντιμετωπίζετε κατά τον ίδιο τρόπο παρόμοια αιτήματα που σας υποβάλλονται.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου

 

 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!