Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1098/25-4-1991 Εκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης

ΑΥΟ 1027222/350/0615/ΠΟΛ. 1098/25.4.1991 Εκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση απόδειξης λιανικής πώλησης

Με αφορμή ερωτήματα των ενώσεων εστιατόρων και επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται καταστήματα στα οποία διατίθενται φαγητά ή ποτά για επιτόπια κατανάλωση, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει όταν εξυπηρετούνται πελάτες οι οποίοι ζητούν τιμολόγιο πώλησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την απόφαση 1060347/648/ΠΟΛ 1183/ 17.8.1990 ορίζεται ότι τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα γενικά, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες κλπ.) και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούν προαιρετικά φορολογική ταμειακή μηχανή του Ν. 1809/1988 ή ηλεκτρονικό υπολογιστή για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων λιανικής πώλησης, εκδίδουν και παραδίδουν τα φορολογικά στοιχεία αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, στα οποία μεταξύ των άλλων αναγράφονται τα είδη, τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες, η ποσότητα και η αξία. Τα στοιχεία αυτά, που είναι για τον πελάτη πρέπει να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, σε όλη τη διάρκεια παραμονής του πελάτη στο κατάστημα.

Επειδή από τα υπομνήματα ενδιαφερομένων προκύπτει ότι επιχειρήσεις κατά το σερβίρισμα δεν μπορούν να γνωρίζουν αν ο πελάτης εξυπηρετείται επαγγελματικά ή ως ιδιώτης, πρέπει να εκδίδονται κατά το σερβίρισμα σε όλους τους πελάτες στοιχεία λιανικής πώλησης. Κατά την εξόφληση του λογαριασμού μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο, εφόσον ο πελάτης το ζητήσει, στο οποίο όμως πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι 'εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ........... αποδείξεων λιανικής πώλησης', οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού. Λόγω της ιδιομορφίας της περίπτωσης αυτής και δεδομένου ότι με την έκδοση της απόδειξης της φορολογικής ταμιακής μηχανής το ποσόν καταχωρείται στην φορολογική μνήμη της μηχανής και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο 'Ζ' ή, αν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα στελέχη των εκδοθείσων αποδείξεων λιανικής πώλησης, τα δε τιμολόγια να μη καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλων υποχρεώσεων (π.χ χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κλπ.).

Τέλος σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται από τα κέντρα διασκέδασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!