Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1183/17-8-1990 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η-Υ

Α.Υ.Ο.1060347/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561 Β`) Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης η` του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977 - ΦΕΚ Α` 34), όπως ισχύουν.

2. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε όπως τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα γενικά, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες κ.λπ.) και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούν προαιρετικά φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 ή ηλεκτρονικό υπολογιστή για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων λιανικής πώλησης, εκδίδουν και παραδίδουν τα φορολογικά στοιχεία αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, στα οποία μεταξύ των άλλων αναγράφονται τα είδη, τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες, η ποσότητα και η αξία.

Τα στοιχεία αυτά, που είναι για τον πελάτη, πρέπει να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι σε όλη τη διάρκεια παραμονής του πελάτη στο κατάστημα.

Ειδικότερα, στην απόδειξη που εκδίδεται από εγκεκριμένη φορολογική ταμειακή μηχανή αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες έχει κατασκευαστεί η μηχανή (απόφαση Σ. 1659/104/1988 - ΦΕΚ Β` 497), μεταξύ των οποίων και η ένδειξη "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", και ακόμη ο αριθμός του τραπεζιού ή του σερβιτόρου, αν είναι απαραίτητος για οργανωτικούς λόγους, ο αύξων αριθμός του σερβιρίσματος ή της παραγγελίας (π.χ. τραπέζι 15, σερβίρισμα 1ο, 2ο, 3ο κ.λπ.), καθώς και η συνολική αξία των προηγούμενων σερβιρισμάτων (από μεταφορά).

Στην τελική απόδειξη (κλείσιμο λογαριασμού), εφόσον η μηχανή έχει την δυνατότητα να εκδίδει αυτήν την απόδειξη, αναγράφονται τουλάχιστον ο αριθμός του τραπεζιού ή του σερβιτόρου, ο αριθμός της απόδειξης που εκδόθηκε για κάθε σερβίρισμα ή παραγγελία και το συνολικό ποσό του λογαριασμού.

Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στις θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ, εκτός από την ένδειξη "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!