ΚΦΑΣ

Δ15Β 1100687 ΕΞ 2013 Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία

Θέμα: «Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία»

Απαντώντας στην από 20/05/2013 αίτησή σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012), όπως ισχύει από 01/01/2013, προκύπτει ότι, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή. Ακόμη, σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται η διόρθωση σε τυχόν αποθέματα φορολογικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή, της Δ.Ο.Υ. που προκύπτει από συνένωση ή συγχώνευση άλλων Δ.Ο.Υ ή άλλη αιτία (μεταφορά έδρας κ.λ.π.).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!