Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
  • Λήξη
  • 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (ατομικών, προσωπικών, Νομικών Προσώπων κ.λπ.) σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές. - Τι ισχύει με το Ν.4172/2014 για τα εισοδήματα του έτους 2014 Ειδικά θέματα φορολόγησης δικαιωμάτων - μερισμάτων - τόκων - Συνδεδεμένων ε

Απευθύνεται: Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός Προγράμματος: Οι νέες διατάξεις που ισχύουν από 1/1/2014 επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος όλων των επιχειρήσεων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση των νέων διατάξεων από τους συμμετέχοντες καθώς και η επίλυση όλων των φορολογικών ερωτημάτων των συμμετεχόντων.

Εισηγητές:
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
- Συνδεδεμένο πρόσωπο / Συνδεδεμένη επιχείρηση
- Φορολογική κατοικία - Εισόδημα στην ημεδαπή / αλλοδαπή
- Μόνιμη εγκατάσταση - Πώς ορίζεται, τι περιλαμβάνει, τι δεν θεωρείται Μόνιμη Εγκατάσταση
- Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος
- Πίστωση φόρου αλλοδαπής
- Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα - Φορολογικοί συντελεστές
- Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
- Φορολογικές Αποσβέσεις - Συντελεστές
- Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος
- Επισφαλείς απαιτήσεις - Διαγραφή - Προϋποθέσεις έκπτωσης
- Μεταφορά ζημιών
- Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών
- Εισόδημα από κεφάλαιο - Φορολογικός συντελεστής
- Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
- Μερίσματα - Τόκοι - Δικαιώματα (royalties)
- Υπεραξία - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Μεταβίβαση τίτλων - Φορολογικός συντελεστής
- Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Φορολογικός Συντελεστής
- Αντικείμενο της φορολογίας - Υποκείμενα του φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
- Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Ενδοομιλικά μερίσματα
- Ενδοομιλικές συναλλαγές
- Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών - Ανταλλαγή μετοχών
- Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
- Παρακράτηση Φόρου - Υπόχρεοι σε παρακράτηση - Φορολόγηση στην πηγή
- Συντελεστές παρακράτησης φόρου
- Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
- Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
- Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο: Epsilon Business Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινουπολίτικα Ζώνη ΕΜΟ – 555 35 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (17:00-22:00)

ΚΟΣΤΟΣ: Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 120.00€
Για μη-μέλη: 150.00€
* Ειδικές τιμές:
Για 2 συμμετέχοντες και πάνω
Για όλους τους Gold πελάτες μας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 920770
E-mail:training@epsilontraining.gr

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%. Υποβολή Κατάθεσης προγράμματος μέσω ΛΑΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr του ΟΑΕΔ μέχρι: 05 Ιουνίου 2015

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (ατομικών, προσωπικών, Νομικών Προσώπων κ.λπ.) σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές. - Τι ισχύει με το Ν.4172/2014 για τα εισοδήματα του έτους 2014 Ειδικά θέματα φορολόγησης δικαιωμάτων - μερισμάτων - τόκων - Συνδεδεμένων ε ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 17:00 - 22:00

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 79, Κωνσταντινοπολίτικα, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...