ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.