Power Tax Training

  • Έναρξη
  • 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας με Η/Υ και χειρόγραφα - Α2

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017

Α.2.1 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών - ( υπάλληλοι εργάτες)
Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
Α.2.5 Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)
Α.2.6 Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία
A2.7. Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ - Επικουρικά Ταμεία

Α.2.8 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις
Α.2.9 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις
A2.10. Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

Α.2.11 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
Α.2.12 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.- ΕΦΚΑ
Α.2.13 Ωράρια εργασίας – μεταβολές
Α.2.14 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
Α.2.15 Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
Α.2.16 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
Α.2.17 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
Α.2.18 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία
Α2.19. Αμοιβή της Εργασίας

Α.2.20 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
Α.2.21 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
Α.2.22 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
Α.2.23 Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας-Άνευ αποδοχών-Εργάνη Ε11
Α.2.24 Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
Α.2.25 Επίδομα Ισολογισμού
Α.2.26 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
Α.2.27 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
Α.2.28 Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
Α.2.29 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
Α.2.30 Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010, Διαλείπουσα Εργασία ,ΛΟΙΠΑ
Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό,
Α2.31 Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας

Α.2.32 Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης
Α.2.33 Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου
Α.2.34 Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο
Α.2.35 Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
Α.2.36 Άσκηση αιτήσεων θεραπείας
Α2.37. Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5 Οικιοθελής, Ε6 Απόλυσης, Ε7 λήξης Σύμβασης

Α.2.38 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 , πραγματικές εφαρμογές
Α.2.39 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
Α.2.40 Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο
Α.2.41 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
Α.2.42 Ομαδικές απολύσεις
Α.2.43 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου
Α.2.44 Τεστ Πιστοποίησης
Α2.45. Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα

Α.2.46 Αναλυτικοί υπολογισμοί παραδείγματα
Α.2.47 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα
Α.2.48 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
Α.2.49 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
Α.2.50 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
Α.2.51 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
Α.2.52 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
Α.2.53 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
Α.2.54 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Α.2.55 Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας
Α.2.56 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
Α.2.57 Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
Α.2.58 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
Α.2.59 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
Α.2.60 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
Α.2.61 Πρακτική ΤΕΙ
Α.2.62 Τεστ Πιστοποίησης
Α2.63. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

Α.2.64 Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

Α.2.65 Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση
Α2.66. Τα 20 απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
Α.2.67 Πίνακας με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις - τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε
Α.2.68 Συμπληρωμένα Υποδείγματα με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος,
Α2.69. ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης
Α.2.70 Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas
Α.2.71 Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη
Α.2.72 Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ
Α.2.73 Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη
 

Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Union, Εpsilon, Data.
         1. Εxtra μισθοδοσία της EpsilonNet
         2. ΗRM μισθοδοσία της DataCommunication* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4225/2014 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους εργατικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέραςΣε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 12 φυλλάδια, περίπου 1000 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


 Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.power-tax-training.gr/ergatika-me-hy.html#pro-tab

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας με Η/Υ και χειρόγραφα Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 18:00 - 21:15

Τοποθεσία

Μάθιου Μάκκα 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπελοκηποι

Διοργανωτής

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Power-Tax-Training, Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.Τα στελέχη του Power-Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:1. Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.2.Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης4.Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής ΚατεύθυνσηςΕξασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού για την προώθηση του βιογραφικού σας προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή λογιστικό γραφείο, όπως την creme de la creme, manpower, icap και πολλές άλλες.Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου ...