Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Δεν έχει καταχωρηθεί βιογραφικό για τον ομιλητή