Power Tax Training

  • Έναρξη
  • 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σεμινάριο ΦΠΑ - Θεωρία & Πράξη - Α3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ.Π.Α.
A' ΕΝΟΤΗΤΑ
 
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ
   Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ
   Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του
 
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
   Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
   Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ υπόκεινται σε ΦΠΑ
   Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ ΧΩΡΩΝ καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
 
3. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
   Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
   Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
   Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
 
4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
   Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα
 
5. ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ
   Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι
   Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
   Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων
 
Β' ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ –ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
   Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργούν,
   Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
   Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
   Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων
 
Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
   Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία
   Α.3.19 Εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία
   Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
   Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
   Α.3.22 PRORATA Λειτουργία της
   Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
   Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
   Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Β.Σ. - ΚΦΑΣ
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
   Α.3.26 Ποιες είναι οι Κατηγορίες βιβλίων που υπάρχουν
   Α.3.27 Όρια τήρησης βιβλίων β΄& Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτική παρουσίαση όρια
   Α.3.28 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε  τήρηση βιβλίων και στοιχείων
   Α.3.29 Διάκριση επιτηδευματιών ( πχ. Έννοια Χονδρικής & Λιανικής Πώλησης)
   Α.3.30 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
   Α.3.31 Στοιχεία επιτηδευματιών – Διακίνηση ( Τιμολόγια –Δελτία Αποστολής κλπ)
   Α.3.32 Ποιοι είναι Υπόχρεοι σε Φορολογικούς Μηχανισμούς
   Α.3.33 Υποκαταστήματα - Πρόσθετα βιβλία, Ποιά καταργήθηκαν
   Α.3.34 Ενημέρωση – θεώρηση & διαφύλαξη ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   Α.3.35 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων
   Α.3.36 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
   Α.3.37 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
   Α.3.38 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
   Α.3.39 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
   Α.3.40 Εκτεταμένες αναφορές -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
B' ENOTHTA
   Α.3.41Διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων πως καθορίζεται
   Α.3.42 Απογραφή – Αποτίμηση στοιχείων απογραφής ( FIFO, LIFO, Μέση Σταθμική κλπ)
   Α.3.43 Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης – Ισχύουσες διατάξεις
   Α.3.44 Κύρος των βιβλίων και Απόρρητο
   Α.3.45 Αυτοτελείς παραβάσεις - Ποινές και κυρώσεις
   Α.3.46 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
   Α.3.47 Εκτεταμένες αναφορές-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού  ΦΠΑ
Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής


Πληροφορίες Συμμετοχής

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:……………………700,00 €
Νέα τελική Τιμή:……………………………….400,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 32 ώρες
Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………350,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.


Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 250 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.


 Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.power-tax-training.gr/seminaria-fpa.html

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Σεμινάριο ΦΠΑ - Θεωρία & Πράξη Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 18:00 - 21:15

Τοποθεσία

Μάθιου Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπελοκηποι

Διοργανωτής

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Power-Tax-Training, Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.Τα στελέχη του Power-Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:1. Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.2.Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης4.Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής ΚατεύθυνσηςΕξασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού για την προώθηση του βιογραφικού σας προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή λογιστικό γραφείο, όπως την creme de la creme, manpower, icap και πολλές άλλες.Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου ...