Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  • Λήξη
  • 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών Προσώπων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ
Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων του Ν. 4172/2013 και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση των νέων διατάξεων από τους συμμετέχοντες καθώς και η επίλυση όλων των φορολογικών ερωτημάτων των συμμετεχόντων


Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Οικονομικούς Διευθυντές
Ορκωτούς Ελεγκτές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων


ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.


Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τα θέματα που ενδεικτικά θα αναλυθούν, είναι:

Αντικείμενο της φορολογίας - Υποκείμενα του φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος Φορολογική κατοικία – Εισόδημα στην ημεδαπή / αλλοδαπή
Μόνιμη εγκατάσταση – Πώς ορίζεται, τι περιλαμβάνει, τι δεν θεωρείται Μόνιμη Εγκατάσταση
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα - Φορολογικοί συντελεστές
Πίστωση φόρου αλλοδαπής
Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Φορολογικός Συντελεστής
Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
Φορολογικές Αποσβέσεις – Συντελεστές
Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης
Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Μεταφορά ζημιών
Παροχή σε είδος – έκδοση βεβαιώσεων Μερίσματα – Τόκοι - Δικαιώματα (royalties)
Παρακράτηση Φόρου - Υπόχρεοι σε παρακράτηση - Φορολόγηση στην πηγή
Συντελεστές παρακράτησης φόρου
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
Υπεραξία - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Μεταβίβαση τίτλων
Συνδεδεμένο πρόσωπο / Συνδεδεμένη επιχείρηση
Ενδοομιλικά μερίσματα
Ενδοομιλικές συναλλαγές
Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών - Ανταλλαγή μετοχών
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ημερομηνία διεξαγωγής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 09:30 - 14:30

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, Πυλαια

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...