ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

  • Έναρξη
  • 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Προετοιμασία ελέγχου επιχειρήσεων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και την οικονομική αστυνομία - υποχρεώσεις εργοδοτών αναφορικά με την απασχόληση προσωπικού στον ΕΦΚΑ - Διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ ΕΦΚΑ & ΓΓΔΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΚΑ & ΓΓΔΕ
Έναρξη: 16-09-2017       Λήξη: 17-09-2017 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Οικονομίδης Κων. 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου
είναι η ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με την πραγματοποίηση ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και την Οικονομική Αστυνομία, προς αποφυγή παραβάσεων και κυρώσεων. 
Μετά την κάθε ενότητα θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ εισηγητή και εκπαιδευομένων για επίλυση τυχόν ατομικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος προβληματισμών

Σε ποιους απευθύνεται:
1.    υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού
2.    στελέχη οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων – οργανισμών,
3.    λογιστές, φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές και 
4.    δικηγόρους οι οποίοι διαχειρίζονται εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών(MSc). Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(PhD).Στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό από το 1985 έως το 2013. Από το 2010 εισηγείται σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων και διδάσκει σε πτυχιακά &μεταπτυχιακά προγράμματα. Απασχολείται επίσης ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί σε περιοδικά με ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Συγγραφέας βιβλίων με το αυτό αντικείμενο.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210 5200464, E-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΚΑ & ΓΓΔΕ - 16:00 - 21:00

Τοποθεσία

Πανεπιστημίου 58, Αθηνα

Διοργανωτής

Η Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ιδρύθηκε πρώτη το 1989, με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση επιμορφωτικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε στην αγορά αποκτώντας άριστη φήμη τόσο για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και για το εύρος κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων. Γρήγορα ανάπτυξε δράσεις  και εκτός  Αττικής καλύπτοντας όλο την επικράτεια και έτσι βρέθηκε δίπλα σε επιχειρήσεις που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε πηγές γνώσης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων.Στις μεγάλες αλλαγές που συντελέσθηκαν στην ελληνική αγορά την περασμένη εικοσαετία, ο Όμιλος με την εταιρία Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ήταν πάντα παρών για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων που διοργανώνει η εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των ειδικοτήτων σε μια επιχείρηση, εκτείνοντας την δράση της στην ολοκληρωτική κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών του δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ.Οι διευρυνόμενες ανάγκες της αγοράς για εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα από τον Ελλαδικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο, οδήγησαν στη δημιουργία της εταιρίας Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ, εταιρεία που επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής επιμόρφωσης, προσφέροντας εκτός των άλλων και εξειδικευμένα - καινοτόμα σεμινάρια.Η καλύτερη ενημέρωση, με δεδομένα από τις δυναμικότερες διεθνείς αγορές και τις πηγές ...