ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ Επικοινωνία 2105284327 Ιστοσελίδα http://mfgroupoikonomotexniki.gr/

Η Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ιδρύθηκε πρώτη το 1989, με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση επιμορφωτικών επαγγελματικών σεμιναρίων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε στην αγορά αποκτώντας άριστη φήμη τόσο για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και για το εύρος κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων. Γρήγορα ανάπτυξε δράσεις  και εκτός  Αττικής καλύπτοντας όλο την επικράτεια και έτσι βρέθηκε δίπλα σε επιχειρήσεις που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε πηγές γνώσης και σε κέντρα λήψης αποφάσεων.
Στις μεγάλες αλλαγές που συντελέσθηκαν στην ελληνική αγορά την περασμένη εικοσαετία, ο Όμιλος με την εταιρία Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. ήταν πάντα παρών για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Τα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων που διοργανώνει η εταιρεία καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των ειδικοτήτων σε μια επιχείρηση, εκτείνοντας την δράση της στην ολοκληρωτική κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών του δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ.
Οι διευρυνόμενες ανάγκες της αγοράς για εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα από τον Ελλαδικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο, οδήγησαν στη δημιουργία της εταιρίας Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ, εταιρεία που επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής επιμόρφωσης, προσφέροντας εκτός των άλλων και εξειδικευμένα - καινοτόμα σεμινάρια.
Η καλύτερη ενημέρωση, με δεδομένα από τις δυναμικότερες διεθνείς αγορές και τις πηγές παραγωγής πολιτικής, οδήγησαν την Οικονομοτεχνική  Seminars A.E. και την Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ στην διοργάνωση σεμιναρίων και εκτός ελληνικών συνόρων. Για παράδειγμα πριν την εισαγωγή της Ελλάδας στη ζώνη του ΕΥΡΩ, διοργανώθηκαν σεμινάρια στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, για τις επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης πριν την εισαγωγή των παραγώγων χρηματιστηριακών προϊόντων στην Ελληνική αγορά, διοργανώθηκε σειρά σεμιναρίων στη Μεγάλη Βρετανία, συγκεκριμένα στις πόλεις Οξφόρδη (Oxford) και Κέιμπριτζ (Cambridge), με το πέρας των οποίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
O Όμιλος μας, στα πλαίσια των καινοτομιών στον χώρο της επιμόρφωσης, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1995 σεμινάρια VIP, τα οποία και συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία. Στα VIP σεμινάρια  συμμετέχουν  ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων με εισηγήσεις από τους πιο καταξιωμένους εκπαιδευτές και υλοποιώντας τα σε κατάλληλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου συνδυάζεται η ευχάριστη διαμονή με την μέγιστη απορρόφηση γνώσεων και πληροφοριών.
Οι δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου εκτός Ελλάδας συμπεριέλαβαν επίσης τις Βαλκανικές χώρες - Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία – όπου πραγματοποιούνται σεμινάρια σε τοπικά αλλά και διεθνή στελέχη, σε διάφορους κλάδους όπως Τράπεζες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Σεμινάρια

Ο διοργανωτής δεν έχει ενεργά σεμινάρια αυτή τη στιγμή