Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

 • Έναρξη
 • 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 • Λήξη
 • 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Θέματα Εργατικού Δικαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΤΟ 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, θα πραγματοποιήσει τετράωρο σεμινάριο με θέματα Εργατικού Δικαίου στο Ξενοδοχείο «ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ», Μιχαλακοπούλου 114, 115 27 ΑΘΗΝΑ,

-     την 7η  Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 4 μ.μ. έως 8 μ.μ.Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Υποχρέωση Υποβολής Εντύπων «ΕΡΓΑΝΗ» στο ΣΕΠΕ
 • ΑΔΕΙΑ (Χρόνος χορηγήσεως, αποδοχές και επίδομα αδείας κλπ.)
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (καθιέρωση του συστήματος, εξεύρεση αποδοχών, ημερών αδείας, αποζημιώσεως καταγγελίας κλπ.)
 • ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ (Αποδοχές, ασθένεια και τριήμερα κλπ)
 • ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ αποδοχών (σχέση προς την ΕΓΣΣΕ, ζήτημα επιδόματος γάμου κλπ)

Εισηγητές:
 • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
 • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος
 • Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος
 • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος
 • Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος
 • Λεβέντης Γεώργιος, ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου

Στο Σεμινάριο θα συμμετέχει και ο έγκριτος συνεργάτης μας κ. Δημήτριος Μπούρλος Δικηγόρος-Εργατολόγος.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΤΟ 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Χρυσούλα Πετίνη-Πηνιώτη 16:00 - 20:00

Τοποθεσία

Μιχαλακοπούλου 115, Αθηνα

Διοργανωτής

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.) ιδρύθηκε το έτος 1945 απο τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας Γεώργιο ΠΕΤΙΝΗ, Περικλή ΡΙΖΟ και  Ιωάννη ΚΑΜΠΟΥΡΗ. Προσετέθη από 11.11.1962 ο Αβέρκιος ΚΑΡΑΛΗΣ, επίσης υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας.Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 10 Αυγούστου 1945.Γράφεται σε ήπια δημοτική γλώσσα, χωρίς ακρότητες. Παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση ως προς τις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων.Απευθύνεται πλην άλλων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, νομικούς (κυρίως δικηγόρους και δικαστές), συνδικαλιστές, λογιστές και Δημόσιες Υπηρεσίες. Η διάρθρωση της ύλης εκάστου τεύχους έχει περίπου ως εξής: Προτάσσεται νομική μελέτη επί εργατικού θέματος ή θέματος του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ακολουθεί εργατική και ασφαλιστική νομολογία, με παράθεση εκτενούς αποσπάσματος ή περιλήψεως προσφάτων δικαστικών αποφάσεων γενικωτέρου ενδιαφέροντος, με σχόλια όπου κρίνεται αναγκαίο, εν συνεχεία καταχωρείται το κείμενο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων μαζί με ενημερωτικές σημειώσεις και πίνακες αποδοχών και αμέσως μετά παρατίθεται η νέα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Εις το τέλος εκάστου τεύχους υπάρχει στήλη με τον τίτλο «Αλληλογραφία - Εργασιακά θέματα», όπου καταχωρούνται απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών, πρακτικές οδηγίες και άλλες πληροφορίες επί επικαίρων θεμάτων. Στο οπισθόφυλλο εκάστου τεύχους καταχωρείται περιεκτικό ευρετήριο (αλφαβητικό και αριθμητικό) ...