Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας

  • Διεύθυνση
  • Εμμανουήλ Μπενάκη 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ
  • Επικοινωνία
  • Τηλ: 2103820510
    Fax: 2103820803
  • Ιστοσελίδα
  • www.den.gr
Διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη 18, 106 78 ΑΘΗΝΑ Επικοινωνία 2103820510 Ιστοσελίδα www.den.gr

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.) ιδρύθηκε το έτος 1945 απο τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας Γεώργιο ΠΕΤΙΝΗ, Περικλή ΡΙΖΟ και  Ιωάννη ΚΑΜΠΟΥΡΗ. Προσετέθη από 11.11.1962 ο Αβέρκιος ΚΑΡΑΛΗΣ, επίσης υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας.

Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 10 Αυγούστου 1945.Γράφεται σε ήπια δημοτική γλώσσα, χωρίς ακρότητες. Παρέχει επίκαιρη πληροφόρηση ως προς τις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Απευθύνεται πλην άλλων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, νομικούς (κυρίως δικηγόρους και δικαστές), συνδικαλιστές, λογιστές και Δημόσιες Υπηρεσίες. Η διάρθρωση της ύλης εκάστου τεύχους έχει περίπου ως εξής: Προτάσσεται νομική μελέτη επί εργατικού θέματος ή θέματος του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ακολουθεί εργατική και ασφαλιστική νομολογία, με παράθεση εκτενούς αποσπάσματος ή περιλήψεως προσφάτων δικαστικών αποφάσεων γενικωτέρου ενδιαφέροντος, με σχόλια όπου κρίνεται αναγκαίο, εν συνεχεία καταχωρείται το κείμενο των νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων μαζί με ενημερωτικές σημειώσεις και πίνακες αποδοχών και αμέσως μετά παρατίθεται η νέα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Εις το τέλος εκάστου τεύχους υπάρχει στήλη με τον τίτλο «Αλληλογραφία - Εργασιακά θέματα», όπου καταχωρούνται απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών, πρακτικές οδηγίες και άλλες πληροφορίες επί επικαίρων θεμάτων. Στο οπισθόφυλλο εκάστου τεύχους καταχωρείται περιεκτικό ευρετήριο (αλφαβητικό και αριθμητικό) με τα περιεχόμενα του τεύχους. Χάρη στους πίνακες αποδοχών, τα ενημερωτικά σχόλια κάτω από τις αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές αποφάσεις και τις Πρακτικές Οδηγίες, που δημοσιεύει τακτικά, το Δ.Ε.Ν. παρέχει κατ' εξοχήν έγκυρη πληροφόρηση στους συνδρομητές του, αλλά και στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ) και θεωρείται ιδιαιτέρως αξιόπιστο και ενημερωμένο. Παρέχονται ακόμη δωρεάν στους συνδρομητές απαντήσεις από τηλεφώνου σε απορίες τους επί γενικών θεμάτων εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σεμινάρια

Ο διοργανωτής δεν έχει ενεργά σεμινάρια αυτή τη στιγμή