Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εισπράξεις - Πληρωμές - Οφειλές - Δόσεις

νέα ερώτηση

Αποδοχή πληρωμών με κάρτα ή άλλα μέσα πληρωμής Pos

Καλημέρα σας,
Στην απόφαση Ν. 118899/13-12-2023, ρητά γίνεται αναφορά για τους υπόχρεους σε POS.
Αποδοχή πληρωμών με κάρτα ή άλλα μέσα πληρωμής
1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240) αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν ως καταναλωτές για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον:
α) Παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή
β) λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σε σχετικό ερώτημα,  απαντήσατε ότι η διατύπωση της συγκεκριμένης απόφασης προκαλεί σύγχυση και από το υπουργείο σας έχουν διαβεβαιώσει ότι οι συναλλασσόμενοι αποκλειστικά με επιτηδευματίες δεν υποχρεούνται σε εγκατάσταση pos.
Από την ΑΑΔΕ σε σχετικά ερωτήματα έχουν απαντήσει (Σας ενημερώνουμε ότι, είτε ανήκετε στην πρώτη κατηγορία (παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές) είτε στην δεύτερη (λειτουργούν με κωδικούς αριθμούς δραστηριότητος (ΚΑΔ), που περιλαμβάνονται στον πίνακα) είστε υπόχρεος pos.
 
Επειδή η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι σχεδόν αδύνατη, παρακαλώ θα ήθελα την γνωμάτευσή σας επ’ αυτού και ει δυνατόν, την επίσημη θέση του υπουργείου.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα