Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δε βρέθηκε ο Α.Τ.ΑΚ. στα δικαιώματά σας - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ Ε9

Η ιδιοκτησία καταχωρήθηκε στις 01/02/2024 στη δήλωση Ε9  (μεταβολές από 1/1/23 έως 31/12/23) πλήρης κυριότητα από αποδοχή κληρονομιάς .
Την ιδιοκτησία τη βλέπω κανονικά στην τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση.
Ποιοί είναι οι πιθανοί λόγοι που δε με αφήνει να πάρω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και μου βγάζει μήνυμα, "δε βρέθηκε ο ατακ στα δικαιώματά σας."
Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, περιμένουμε;Ευχαριστώ για κάθε απάντηση

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα