Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

αυξηση κεφαλαιου με εισφορα ακινητου

ερώτημα 1:

δύναται ιδιώτης, ο οποίος έχει αγοράσει ακίνητο-οικόπεδο, το 2022, να το πουλήσει σε κατασκευαστική εταιρεία αε στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ως μοναδικός μέτοχος (δε συμμετέχει στο δσ), το 2024?

έπειτα η εταιρεία θα το οικοδομήσει και θα το πουλήσει

αν ναι, η αξία πώλησης θα πρέπει να είναι:

  • ίση με την αξία αγοράς του ακινήτου?
  • μικρότερη από αυτή?
  • ή μεγαλύτερη από αυτή?

υπάρχει κάποια εικονικότητα, εφόσον πρόκειται για πραγματικό γεγονός?

θα πρέπει να τηρηθεί κάποια διαδικασία, προκειμένου να είναι και τα 2 μέρη πιο ασφαλή?

είναι προτιμότερη η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου (για την αε) και καταβολής αρχικού κεφαλαίου  μέσω εισφοράς του ακινήτου από τον εταίρο προς την εταιρεία?

ερώτημα 2:

Παρακαλώ το ίδιο ερώτημα να απαντηθεί για την περίπτωση ιδιώτη και υπό σύστασης ΕΕ, στην οποία θα συμμετέχει o ιδιώτης ως Ο.Μ. στο κεφάλαιο

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση