Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έλεγχος παραγραφής Π.Υ. ΦΠΑ λόγω παρέλευσης τριετίας

Καλημέρα σας  Καταρτήσαμε πίνακα υπολογισμού  ΦΠΑ ανά έτος και ανά τρίμηνο  από το 2009 μέχρι το 2ο Τρίμηνο του 2023με σκοπό να διαπιστώσομε εάν παραγράφεται μέρος ή όλο το Πιστωτικό υπόλοιπο  ΦΠΑ λόγω παρέλευσης τριετίας Εφαρμόσαμε τις σχετικές διατάξεις ( Ν.2859/2000 άρθρο 57 παρ. 3)   και ( Πολ.1219/1998 άρθρο 3) και δεν προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ για παραγραφή , λόγο παρέλευσης τριετίας. Στην περίπτωση μας οι ελεγχόμενες χρήσεις είναι το 2017 και το 2018. Σας στέλνω δύο σχετικά αρχεία, το πρώτο με καταγραφή ετήσιων περιόδων και το δεύτερο τριμηνιαίων Σας σημειώνω ότι το 4ο τρίμηνο του 2008 είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ το οποίο και είχε καταβληθεί. Παρακαλούμε να μας πείτε αν είχαμε δικαίωμα μεταφοράς του Π. Υ. ή αν μέρος αυτού ή όλο έχει παραγραφεί και έπρεπε να μειωθεί αναλόγως το Π.Υ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση