Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δήλωση πόθεν Έσχες

Στις δημοσιευμένες αποφάσεις που αφορούν τον νέο νόμο για το Πόθεν Έσχες δεν αναφέρονται στον Πιν.02 ιδιώτες Υπόχρεου-Τεύχος Β΄ 2963/4.5.2023 οι πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου των Συνεταιρισμών και οι γενικοί διευθυντές των Συνεταιρισμών. 
Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της περιουσιακής κατάστασης από τα ανωτέρω πρόσωπα όταν ο Συνεταιρισμός έχει κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου ή πλέον δεν υφίσταται αυτή η υποχρέωση;;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση