Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φπα επιβαλλόμενος επί μισθώσεως ΙΧ με οδηγό για την περιοχή της Μυκόνου

Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε επί του ανωτέρω, ήτοι, ποιός ΦΠΑ ισχύει στην περίπτωση μισθώσεως ΙΧ επιβατηγού (Van) με οδηγό από οιονδήποτε (φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) το χρησιμοποιεί για τη μετακίνησή του και ειδικότερα στο νησί της Μυκόνου. Επιβάλλεται ΦΠΑ 13% ή 24%;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα