Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Επιστροφή ΦΠΑ Εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων

Εταιρεία επενδύσεων ακινήτων αποκτά, ανακαινίζει και εκμισθώσει τα ακίνητά της. Το ΦΠΑ των εξόδων ανακαίνισης καθώς και η αγορά παγίων στοιχείων μπορεί να επιστραφεί?
Μας ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να γίνει prorata λόγω του ότι κάποια μισθώματα είναι με ΦΠΑ και κάποια χωρίς (φυσικά πρόσωπα).
Αν ισχύει κάτι τέτοιο στην αρχή ενός έργου πως θα ξέρω τι ΦΠΑ μου αναλογεί προς επιστροφή εφόσον δεν ξέρω αν θα εκμισθωθούν τα ακίνητα σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα?

Ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση