Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

φορολογικό καθεστώς

Μια Νομική Οντότητα  τηρεί Διπλογραφικά βιβλία, και ως σκοπός της παρούσας εταιρεία είναι η παροχή εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων ασφαλείας, στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Επι της ουσίας δηλαδή παρέχει διάφορες συμβουλές- πιστοποιήσεις ασφαλείας για τα κρυπτονομισματα τα οποία θέλουν ή ήδη κυκλοφορούν, με σκοπό τα αρχεία συναλλαγών(blockchain) του εκάστοτε κρυπτονομίσματος να παραμένουν αμετάβλητα καθώς και αυξάνεται η αξιοπιστία ότι τα κεφάλαια τα  οποία επενδύονται σε αυτό παραμένουν ασφαλή.
Πιο Συγκεκριμένα τα ερωτήματα τα οποία γένονται συλλογιζόμενοι το γεγονός ότι η παρούσα νομική οντότητα συνδιαλλάσσεται (έχει πελατολόγιο) από διεθνείς Αγορές ,πχ Βραζιλία, Αμερική, Νότια Κορέα, Καναδά, Σιγκαπούρη ,Γερμανία, Ισπανία, κτλ.
1.       Στις συναλλαγές-υπηρεσίες τις οποίες πραγματοποιεί με επιχειρήσεις-ιδιώτες από τρίτες χώρες, υπόκεινται σε ΦΠΑ, ή επιδέχεται κάποιας απαλλαγής στα ΤΠΥ- ΑΠΥ, τα οποία εκδίδει;
2.       Αντίστοιχα ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις συναλλαγές- υπηρεσίες με πελάτες- επιχειρήσεις ή οποίες είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
3.       Εν συνεχεία, αναφορικά με την εφαρμογή vies, υπάρχει οποιαδήποτε μορφή υποχρέωσης δήλωσης της επιχείρησης σε αυτό;
4.       Τέλος, σχετικά με τη σύνταξη- υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στην υποχρέωση αυτή;
Εν κατακλείδι για τις ως άνω διευκρινίσεις, στη σχετική σας απάντηση παρακαλώ όπως επισυνάψετε και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση