Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

παραγραφή χρέους- περιορισμός προστίμου

Εχουμε την εξής υπόθεση και θέλουμε τη γνώμη σας.
 
Εχουμε μπλοκάρισμα φορολογικής ενημερότητας για γονική παροχή οικίας προς κάποιον φορολογούμενο γιατί η α.ε. της οποίας
ηταν Νόμιμος εκπρόσωπος, το 1993 έχει ένα χρέος προς τη δου .
Το χρέος της ΑΕ προέρχεται από περαιώσεις τών ετών 1993 & 1994 , με αρχικό κεφάλαιο 7.493.83 και προσαυξήσεις 21.403,49.
Η ΑΕ δεν έχει δραστηριότητα μετά το 1994  διαγράφηκε από το μητρώο ΑΕ τό 2003 και θα γίνει διακοπή της στη δου βάσει πολ. 1163/2016 με ημερομηνία 31/12/2004.
Με βάσει τα παραπάνω:
Υπάρχει περίπτωση παραγραφής τού χρέους η μέρους του?
Υπάρχει περίπτωση περιορισμού τών προσαυξήσεων στό 200% τού κεφαλαίου σύμφωνα με το Νόμο 3193/03 - Άρθρο 13.?
Ευχαριστούμε πολύ,
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Σουλιώτης

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα