Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εισφορά Εταίρων Ετερόρρυθμης Εταιρείας σε είδος(ακίνητο)

Δύο αδέρφια μέλη Ετερόρρυθμης εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία έχουν στην κατοχή τους το 100% των εταιρικών μεριδίων της, από 50% έκαστος. Επίσης είναι και ιδιοκτήτες ενός ακινήτου κατά 50% έκαστος εξ αδιαιρέτου πλήρης κυριότητα που το εκμισθώνουν και λαμβάνουν ανά μήνα ένα ενοίκιο.  Αποφασίζουν για φορολογικούς λόγους να εισφέρουν το ακίνητο στην ετερόρρυθμη εταιρεία(Συμβολαιογραφική Πράξη). Η ερώτησή μου αφορά στο αν είναι υποχρεωτική η εκτίμηση από επιτροπή, ή από ορκωτό εκτιμητή ή από την ΔΟΥ, για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ο ΦΣΚ και ο φόρος μεταβίβασης.  Ιδανικά εμείς θα θέλαμε να το εισφέρουμε στην αντικειμενική του αξία.
Επίσης θα ήθελα να ξέρω αν είναι υποχρεωτική η εκτίμηση από επιτροπή, ή από ορκωτό εκτιμητή ή από την ΔΟΥ σε περίπτωση που η ΕΕ αγόραζε τελικά το ακίνητο από τα δύο αδέρφια που τυγχάνουν και εταίροι της.

Σας ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr