Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τρόπος χειρισμού αμοιβών και μεταφερόμενες ζημιές

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
 

 • H εταιρεία μας προτίθεται να απασχολήσει έναν ασκούμενο δικηγόρο.

 
 • Θα πρέπει να γίνει σύμβαση του ασκούμενου δικηγόρου με την εταιρεία ?
 • Η αμοιβή του πως θα καταβάλλεται ? Ως μισθωτός ?
 • Με ξεχωριστό κωδικό στην ΑΠΔ ?

 
 • Η εταιρεία πρόκειται να καταβάλει αμοιβές εκτός έδρας.

 
 • Πως χειριζόμαστε αυτήν την αμοιβή ?
 • Με τον ίδιο τρόπο που χειριζόμαστε και τις αμοιβές των μισθωτών ?
 • Κρατήσεις ? Φόρος και ασφαλιστικές εισφορές ?
 • Στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών θα αναγράφονται οι αμοιβές εκτός έδρας σε ξεχωριστή – διακριτή σειρά ?

 
 • Tακτικός έλεγχος στην ΧΡ 2016

 
 • Υπέβαλα τροπ. Δήλωση φόρου εισοδ. ΧΡ 2016 μετά την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου. Πρέπει να υποβάλλω τροποποιητικές δηλώσεις ανά έτος, για τα επόμενα έτη, προκειμένου να μεταφέρω τις ζημιές μέχρι και σήμερα ? (ΧΡ 2021).
 • Μήπως μπορώ να μεταφέρω σωρευτικά τις ζημιές στην ΧΡ 2021, χωρίς να μεταβάλλω τις ενδιάμεσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση