Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Μέρισμα ΑΕ σε έναν μόνο μέτοχο

Ημεδαπή ΑΕ με μετόχους δύο φυσικά πρόσωπα μπορεί να δώσει μέρισμα μόνο σε έναν από τους δύο μετόχους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα