Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εργασία του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων

Καλησπέρα !!!

Ήθελα να ρωτήσω αν το προσωπικό των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων που εργάζεται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 6 ημέρες την εβδομάδα , για 4 ώρες την ημέρα , χρειάζεται να αλλαχθεί η σύμβασή τους σε 5νθήμερη εργασία, ή επειδή είναι μερική απασχόληση , επιτρέπεται να εργάζονται και 6 ημέρες την εβδομάδα με την υφιστάμενη σύμβασή τους ;

Ευχαριστώ !!!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση