Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική βάση για υπολογισμό ΦΠΑ σε ναυλοσύμφωνο

Για τον υπολογισμό ΦΠΑ ενός ναυλοσυμφώνου γνωρίζουμε ότι το 50% της τιμής του ,είναι αφορολόγητο και το υπόλοιπο 50% υπόκεινται σε 24% ΦΠΑ. Το αφορολόγητο ποσό συμπληρώνεται στον κωδικό 349 του εντύπου ΦΠΑ. Το υπόλοιπο 50% του ποσού μπαίνει στο έντυπο ΦΠΑ αποφορολογημένο ή πάνω σε αυτό υπολογίζουμε το ΦΠΑ;
Π.χ. : Ποσό ναυλοσυμφώνου 1000,00
Τα 500 ευρώ είναι αφορολόγητα , για τα άλλα 500 ισχύει
500 χ 24% =      ή           500/ 1,24= ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση