Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ασφαλιστικες εισφορές στις αμοιβές συγγραφέα-σεναριογράφου (μπλοκάκια)

Συγγραφέας παρέχει υπηρεσίες σεναριογράφου σε ανώνυμη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών με σύμβαση (μπλοκάκιας) και ερωτάται στο συνολικό ποσό 60.000,00 του ΤΠΥ που εκδίδει, πέραν του 20%, αν οφείλονται εισφορές ΕΦΚΑ και σε τι ποσοστό, και αν υπάρχει πλαφόν στο ποσό των εισφορών.
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση