Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Παραχώρηση Φ.Ι.Χ.

Συνεταιριστική φαρμακαποθήκη, θέλει να παραχωρήσει την χρήση ενός δικού της φορτηγού Ι.Χ. σε θυγατρική της που εδρεύει σε άλλο νομό για συγκεκριμμένο χρονικό διάστημα και έναντι ενός συμβολικού τιμήματος μέχρι να επιδιορθωθεί το φορτηγό της θυγατρικής ή να αγορασθεί καινούριο.
Θα συνταχθεί συμφωνητικό παραχώρησης και οι δαπάνες χρήσης του θα επιβαρύνουν την θυγατρική. Ο οδηγός θα είναι υπάλληλος της θυγατρικής.

Επιτρέπεται η ανωτέρω περιγραφόμενη πράξη;;;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση