Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή φπα στις μεταφορές

Διαμεταφορική εταιρεία,
1/ τιμολογεί πελάτη της στη Δανία για (inland trnasport) διακίνηση container εντός Ελλάδας (από λιμάνι σε αποθήκη).
ο Δανός θα τιμολογηθεί με ή άνευ φπα ?
αν απαλλαχθεί από φπα με βάσει ποιο άρθρο - παράγραφο του Ν.2859/2000 ?
2/τιμολογεί πελάτη της στην Τουρκία για ναύλο και έξοδα φόρτωσης που αφορά εξαγωγή από Ελλάδα σε Βέλγιο.
Ο Τούρκος με ποιό άρθρο του κώδικά φπα θα απαλλαχθεί από φπα
3/τιμολογεί πελάτη της στην Ισπανία για θαλάσσιο ναύλο που αφορά εισαγωγή από Κίνα στην Ελλάδα
ο Ισπανός με ποιό άρθρο του κώδικα φπα θα απαλλαχθεί από φπα?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση