Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ενδοκοινοτική παράδοση μηχανήματος μετά απο συναρμολόγηση

Ελληνική εταιρεία πωλεί μηχάνημα δικής της κατασκευής στην Ιταλία το οποίο αναλαμβάνει να το εγκαταστήσει –συναρμολογήσει .   Το τιμολόγιο θα περιέχει και την αξία της εγκατάστασης –συναρμολόγησης καθώς και την αξία του μηχανήματος. Ο Έλληνας κατασκευαστής οφείλει να λάβει ΑΦΜ Ιταλικό και να χρεώσει ΦΠΑ στην Ιταλία  . Αν δεν λάβει ΑΦΜ στην Ιταλία και το τιμολόγιο εκδοθεί ως ενδοκοινοτική παράδοση χωρίς ΦΠΑ τι συνέπειες υπάρχουν ;
Μπορεί ο Ιταλός να το αναγράψει ως ενδοκοινοτική απόκτηση (να κάνει δηλαδή στο ΦΠΑ του χρεοπίστωση) ;  Μπορεί να αναζητηθεί από τον Έλληνα ο ΦΠΑ που στην ουσία δεν εισέπραξε; Θα άλλαζε κάτι αν πουλούσε η Ελληνική εταιρεία σε Τρίτη χώρα και όχι σε κράτος μέλος;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση