Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ στα ακίνητα - Αναστολή - Αυτοπαράδοση

Ερώτημα σχετικά με αναστολή ΦΠΑ στα ακίνηταΑτομική επιχείρηση πολιτικού μηχανικού κατασκευαστή ακινήτων ανεγείρει πολυκατοικία με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδο του οικοπεδούχου Χ. Το ποσοστό αντιπαροχής ορίστηκε στο 35%Τα πρώτα στάδια της ανέγερσης έγιναν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α με τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομής και έκπτωση του Φ.Π.Α του κατασκευαστικού κόστους.Στη συνέχεια με αίτηση του υποκείμενου ανεστάλη η εφαρμογή του Φ.Π.Α και ο φόρος που επιβάρυνε την αγορά υλικών και την λήψη υπηρεσιών προσαύξανε το κατασκευαστικό κόστος.Σήμερα ολοκληρώθηκε η ανέγερση και πρέπει:

  • Εντός 30 ημερών από την τελευταία εγγραφή να υποβληθεί το απολογιστικό κόστος στη Δ.Ο.Υ.,
  • Να εκδοθεί το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο, το οποίο θα έχει αξία ίση με απολογιστικό κόστος επί ποσοστό αντιπαροχής 35% και θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 3,6% και
  • Να εγγραφεί στα βιβλία (στο κατασκευαστικό κόστος) η αξία του οικοπέδου που θα είναι ισόποση με την αξία του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.

Στην συνέχεια ο εργολάβος σκοπεύει τα ακίνητα που του αναλογούν να τα μισθώσει, να τα διαθέσει δηλαδή σε μη φορολογητέες δραστηριότητες και άρα θα πρέπει να:
  • Διακανονίσει τον Φ.Π.Α που έχει εκπέσει στα πρώτα στάδια κατασκευής προ της αναστολής,
  • Να υποβάλλει δήλωση αυτοπαράδοσης στη Δ.Ο.Υ για γνωστοποίηση του γεγονότος και
  • Να κλείσει το ακίνητο στο Μητρώο.

Ερωτάτε αν :
  • Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω είναι η ορθή και
  • Αν η αυτοπαράδοση των κτισμάτων που αναλογούν στον εργολάβο γεννά κάποια φορολογική υποχρέωση στην φορολογία εισοδήματος του εργολάβου ή το έργο κλείνει με μηδενικό αποτέλεσμα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση