Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

μετοχικό κεφάλαιο α.ε.

Καλημέρα σας,

Ερώτηση για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.

Μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε.26.000 ευρώ  ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μέτοχων  στο έτος 2021 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (μέσα στο 12ο 2021 και με χρονικό περιθώριο καταβολής  μέχρι 4ος 2022) με μετρητά κατά €50.000,00 ευρώ με τιμή διάθεσης €8,00 €/μετοχή, με την έκδοση 6.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,00€/μετοχή και υπέρ το άρτιο 6,00€/μετοχή.
Από την έκδοση 6.250  νέων μετοχών ονομαστικής 2,00€/μετοχή αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  κατά 12.500,00 ευρώ. 
Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των 6.250 μετοχών ποσού  37.500,00 ευρώ μεταφέρεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».Κάθε μέτοχος συμμετέχει στην αύξηση Μ.Κ. με το ποσοστό που ήδη έχει στο κεφάλαιο.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή  ανέρχεται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (38.500,00 ευρώ).
Έγιναν μέσα στο 2021 οι εγγραφές αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου και η υπέρ το άρτιον διαφορά μεταφέρθηκε στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο»
Ωστόσο η καταβολή έγινε μόνο από ένα μέτοχο στο ποσοστό που του αναλογεί μέσα στο 2021, ενώ στο 2022 τελικά μέχρι τον 4ο 2022 δεν πραγματοποιήθηκε η καταβολή απο τους υπόλοιπους μετόχους (οι μέτοχοι έκαναν αναμόρφωση προϋπολογισμού όπου συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω αύξηση μετά τον 4ο 2022).
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με  άμεσα:α) για την τελική εικόνα του Ισολογισμού, πως δηλαδή θα εμφανιστεί τελικά το μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/2021
                                                 β) ποιές εγγραφές θα πρέπει να γίνουν με 31/12/2021  και μέσα στο 2022 ώστε να εμφανίζεται το σωστό Μ.Κ. στον Ισολογισμό έτους 2021 καθώς και η ορθή εικόνα αυτού μέσα στο έτος 2022.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr