Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο σε Τίτλο Κτήσης

Ο Οργανισμός μας αποδίδει δικαιώματα σε φορολογικό κάτοικο Αμερικής, ο οποίος δεν προσκομίζει φορολογικό παρασταιτικό.
Μας στέλνει μόνο Πιστοποιητικό Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  βάσει ΣΑΔΦ  προκειμένου να παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος απο την σχετική ΣΑΔΦ φόρος που στην περίπτωση μας είναι 0%.
Ο Οργανισμός μας για να καλύψει φορολογικά  την δαπάνη αυτή εκδίδει τίτλο κτήσης και παρακρατά μόνο χαρτόσημο 3,6%.
Δεδομένου ότι πρόκειται για φορολογικό κάτοικο Αμερικής, είναι ορθός ο χειρισμός αυτός? Δηλαδή η έκδοση του Τ.Κ και η παρακράτηση του χαρτοσήμου?
Σας ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα