Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου βρετανικής εμπορικής εταιρείας στην Ελλάδα

Ελληνική λογιστική εταιρεία έχει οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος βρετανικής εταιρείας η οποία δεν διατηρεί εγκατάσταση στην Ευρωπαική Ένωση και εμπορεύεται προιόντα της στην Ελλάδα. Στα στοιχεία μητρώου της βρετανικήςεταιρείας το καθεστώς ΦΠΑ είναι "ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ", στης ενδοκοινοτικές συναλλαγές υπάρχει η ένδειξη "ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ" και στην κατηγορία βιβλίων η ένδειξη "ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΕ". 
Ποιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις απορρέουν προς την εταιρεία που έχει οριστεί φορολογική αντιπρόσωπος;
Το παραστατικά πώλησης ποιο ΑΦΜ αναγράφουν ως ΑΦΜ πωλητή; Τον ελληνικό ΑΦΜ που έλαβε η Βρετανική εταιρεία ή τον ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου;
Χρειάζεται να γίνεται κάποια αναφορά πάνω στο τιμολόγιο στον Φορολογικό αντιπρόσωπο;
Η έκδοση των τιμολογίων πρέπει να γίνεται από τον αντιπρόσωπο ή μπορεί να συνεχίσει να γίνεται από τα κεντρικά της εταιρείας στη Μεγάλη Βρετανία;
Πρέπει να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη υποσημείωση πάνω στα τιμολόγια;
Ο ΦΠΑ των πωλήσεων αποδίδεται ανά τρίμηνο;
Μπορεί να γίνει έκπτωση του ΦΠΑ από τυχόν εισροές που έχουν εκδωθεί προς τον ΑΦΜ που έχει λάβει η εταιρεία στην Ελλάδα;
Η εταιρεία οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία στην Ελλάδα; Αν ναι, τι κατηγορίας; Πρέπει να αποτυπώνονται τα έσοδα της στα λογιστικά βιβλία του Φορολογικού αντιπροσώπου;
Το έσοδο που προκύπτει από τις πωλήσεις στην Ελλάδα που φορολογείται; Είναι η εταιρεία υπόχρεη για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα;
Οι πωλήσεις που γίνονται στην Ελλάδα πρέπει να αναρτούνται στα MyData;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση