Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Grouping Vat Number

στην Μάλτα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ισχύει ο ενιαίος ΑΦΜ για εταιρίες του ιδίου ομίλου.Σε ποια ευρωπαική οδηγία προβλέπεται η ύπαρξη grouping vat number  ,αν έχουν δικαίωμα οι ελληνικές φορολογικές αρχές να το αμφισβητήσουν ,και τι απαιτείται να προσκομιστεί στην ελληνική φορολογική αρχή για να το κάνει αποδεκτό.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση