Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σύναψη σύμβασης εταιρείας με έδρα την Ελλάδα και Πανεπιστημίου των ΗΠΑ-Φορολογική αντιμετώπιση

Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και δραστηριότητα "Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης " πρόκειται να συνάψει σύμβαση με Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση ως προς το καθεστώς ΦΠΑ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση