Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μίσθωση ακινήτου - παραχώρηση δικαιώματος χρήσης-εκμετάλλευσης. Χαρτόσημο ή ΦΠΑ;

Η ανώνυμη εταιρεία χ έχει μισθώσει χώρο πλαζ και καταστημάτων από την ψ αε,  με δικαίωμα υπομίσθωσης και παραχώρηση  δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους.α) το συμφωνητικό για το μίσθωμα έχει χαρτόσημο 3,6% (με δυνατότητα τροποποίησης και επιβάρυνσης  του με φπα 24%).β) το συμφωνητικό του δικαιώματος χρήσης υπάγεται σε φπα 24%.

Ερώτηση: η εταιρεία "χ" μπορεί να υπομισθώσει τα ακίνητα και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους μόνο με χαρτόσημο 3,6% ή επειδή εμπεριέχεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό ο όρος "δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης"  υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού των αμοιβών σε μίσθωμα και άυλο αγαθό;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr