Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από Google

Καλημέρα
Η Google Commerce Limited με ΑΦΜ IE9825613N που είναι εγκατεστημένη στην Ιρλανδία, εκδίδει Τιμολόγιο σε εταιρεία εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας. Στο Τιμολόγιο αναγράφει και χρεώνει ΦΠΑ 24%, για παράδειγμα καθαρή αξία 100,00 + ΦΠΑ 24% 24,00 = Συνολικά 124,00

  • Θα υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας;  Αν ΝΑΙ ποια αξία θα καταχωριστεί στους κωδικούς ΦΠΑ του εντύπου Φ2 303 και 365
  • Ο αναγραφόμενος ΦΠΑ εκπίπτει από το φόρο εκροών της Ελληνικής εταιρείας;
  • Με ποιο κριτήριο η Google όταν εκδίδει τιμολόγια στις Ελληνικές επιχειρήσεις, άλλες φορές χρεώνει ΦΠΑ και άλλες όχι

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr