Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απο κοινού αγορά ακινήτων απο κατοίκους εξωτερικού & σύσταση εταιρείας

Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλώ τη βοήθεια σας,

Υπάρχει ενδιαφέρον απο 7 κατοίκους εξωτερικού να αποκτήσουν απο κοινού ακίνητα προς εκμεταλευση στην Αθήνα.
Προτείνω αρχικώς τη σύσταση ΙΚΕ για την αγορά των ακινήτων αντί της αγοράς αυτών ως φυσικά πρόσωπα.  (κάθε αντεπιχείρημα δεκτό)
Ερώτημα: Μπορεί διαχειριστής να είναι κάτοικος εξωτερικού (με ΑΦΜ) χωρίς άδεια εργασίας στην Ελλάδα? 

Εως τη σύσταση απαιτείται να καταβληθεί προκαταβολή για την αγορά. 
Η προκαταβολή μπορεί να καταβληθεί απο έναν ή περισσότερους εταίρους ως μέλη της υποσύσταση εταιρείας?
Και εαν ναι πως θα αντιμετωπιστέι αυτό λογιστικά ως προς τις εισφορές κεφαλάιου των εταίρων? 

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση